Přihlásit se

Budoucnost dětí

X

Využijte svěřenský fond jako prostředek pro snadné a efektivní financování startu života Vašeho dítěte

Myslete na finanční zázemí Vašich potomků již od jejich dětství. Díky založení svěřenského fondu a jeho následného postupného navyšování, můžete k vloženým prostředkům získat zajímavý benefit. Zároveň nastavíte, kdy a za jakých podmínek dítě, jako beneficient, z fondu peníze dostane. Například: Podmínka dokončení vzdělání, věku, uzavření manželství atd.

Fond zároveň funguje jako ochrana svěřených peněz, protože je nedotknutelný exekucí, pokud byste se například dostali do složité životní situace. Prostředků Vašeho potomka se díky tomuto právnímu rozhraní nic takového týkat nebude.

Příklad:

Rodině Chytrých se narodila holčička Maruška. V jejích 3 letech zřídil pan Chytrý Marušce svěřenský fond. Jednorázově vyčlenil 30.000,- Kč, a pak každý měsíc navyšoval fond holčičce o 1.000,- Kč, až do jejích 15 let. Pokud by peníze dával pouze stranou, celkově by Marušce naspořil 173.000,- Kč. Díky tomu, že navyšoval peníze přes její svěřenský fond s naší aktivní správou, měla Maruška v 15 letech ve svém fondu celkem 300.000,- Kč. Od 15 let plynulo Marušce z benefitů fondu každý měsíc kapesné 2.250,- Kč, aniž by se její fond zmenšoval. Ve 20 letech si Maruška z fondu vybrala celých 300.000,- Kč, což jí pomohlo si pořídit vlastní bydlení.

Zajištěné stáří

X

Postavte si svůj vlastní pilíř na Váš důchod. Skrze svěřenský fond nyní nejvýhodněji, jak to jde

Myslete na Váš důchod již v aktivním věku. Založte si svěřenský fond, postupně si do něj odkládejte část svých příjmů, a v důchodu si užívejte bohatšího života. Díky pravidelnému navyšování Vašeho svěřenského fondu od nás získáte velice zajímavý benefit, který je pevně daný smlouvou. Navíc, založením svěřenského fondu získáte ochranu vložených prostředků do něj. Na rozdíl od klasického důchodového spoření, majetek ve fondu nepodléhá exekuci. Tudíž, i kdybyste se jednou dostali do složité životní situace, prostředky vyčleněné do fondu Vám nikdo nemůže vzít. Získáváte tak jistotu, že si budete moci své peníze ve stáří užít.

Příklad:

Rodina Brzobohatých si ve 30 letech založila svěřenský fond na 30.000,- Kč a postupně jej po celý svůj aktivní život navyšovala o 1.500,- Kč měsíčně. V 60 letech se manželé rozhodli ubrat ze svého životního tempa a začít si užívat plodů své práce. Kdyby si po celou tuto dobu peníze pouze odkládali, naspořili by si celkem 568.500,- Kč. Díky tomu, že peníze navyšovali do námi aktivně spravovaného svěřenského fondu, celková částka v jejich 60 ti letech činila 2.900.000,- Kč.

Od svých šedesátin si z fondu nechávali vyplácet měsíční rentu z benefitu ve výši 21.750,- Kč, aniž by se jim částka ve fondu snižovala. Kdyby se s nimi cokoliv stalo, jako druhého obmyšleného stanovili svého syna. Celý majetek z jejich fondu ve výši 2.900.000,- Kč by tak přešel na něj, bez dalších dědických řízení, kam by jinak pan Brzobohatý musel zahrnout i svého syna z prvního manželství.

Troufáme si hrdě říci, že navyšování prostředků přes svěřenské fondy s naší aktivní správou, je nejvýhodnější cesta k bohatému důchodu.

Ochrana peněz s benefitem

X

Svěřte Vaše volné finanční prostředky s benefitem až 9,2% ročně.

Nenechávejte volné peníze ležet nečinně doma, nebo na nízce úročených účtech s minimální bezpečností. Založíme Vám svěřenský fond, a skrz jeho aktivní správu připíšeme k Vašim penězům zajímavý benefit.

Fond zároveň funguje jako ochrana svěřených peněz, protože je nedotknutelný exekucí, dědickým řízením apod. Pokud byste se například dostali do složité životní situace, Vašich prostředků se to týkat nebude.

Minimální částka pro založení svěřenského fondu při jednorázovém vkladu: 100.000,- Kč.

 • Benefit k vyčleněným prostředkům: 9% ročně s výplatou úroků 1x za měsíc.
 • Benefit k vyčleněným prostředkům: 9,2% ročně s výplatou úroků 1x za rok.

Minimální částka pro založení svěřenského fondu při postupném navyšování fondu: 20.000,- Kč.

Příklad:

Vyčleňte do svěřenského fondu 300.000,- Kč a každý rok Vám, jako Vaši správci, zašleme na Váš účet  27.600,- Kč. Pokud například vyčleníte ze svých finančních prostředků do svěřenského fondu 1.000.000,- Kč a budete chtít benefit vyplácet měsíčně, pošleme na Váš účet měsíčně 7.500,- Kč.

V obou těchto případech Vám samozřejmě stále zůstává vyčleněná částka ve Vašem svěřenském fondu 300.000,- Kč/ 1.000.000,- Kč, kterou Vám při zrušení svěřenského fondu vyplatíme v plné výši.

Ochrana majetku podnikatele

X

Svěřenský fond jako ochrana soukromého i firemního majetku statutárních zástupců

Podle novely Občanského zákoníku, platné od 1. 1. 2014, nese statutární zástupce obchodní společnosti riziko ztráty vlastního majetku, spojené se špatným rozhodnutím jeho, jako jednatele. V praxi to může znamenat, že například volbou špatného zákazníka přijdete nejen o firemní, ale i o svůj vlastní majetek. 

Využijte svěřenský fond jako prostředek pro ochranu svých i firemních peněz i majetku. Majetek ve fondu je nenapadnutelný exekucemi, insolvencí a informace o něm a o zacházení s ním jsou pro veřejnost striktně anonymní.

Vyčlenit do fondu můžete jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek.

Do svěřenského fondu můžete vyčlenit také finanční prostředky, které Vám poslouží jako rezerva či pojistka pro případ, kdy budete potřebovat. Finanční prostředky se ve fondu navíc pod naší správou navyšují o benefit 9,2% ročně.

Nabízíme Vám založení svěřenského fondu a jeho profesionální správu. Finanční prostředky dovedeme efektivně spravovat s benefitem až 9,2% ročně, k čemuž se Vám smluvně zavážeme po celou dobu trvání fondu.

Hypotéka, půjčka, leasing

X

Uvažujete o pořízení bydlení na hypotéku nebo nákupu nového osobního automobilu? Poradíme Vám, jak výrazně ušetřit

Uvažujete o novém bydlení? Prohlédněte si nejprve různé příklady a sami uvidíte, jak výhodná pro Vás může být splátka hypotéky/leasingu skrz aktivně spravovaný svěřenský fond. V příkladech vždy pořizujeme nemovitost za 2.000.000,- Kč

Příklad 1:

Klasická hypotéka na 2.000.000,- Kč, bez využití fondu, při úroku 1,99% na 30 let - platíte hypotéku 7.370,- Kč měsíčně. Celkem zaplatíte 2.653.200,- Kč.

Příklad 2:

Máte k dispozici 1.000.000,- Kč, ale vezmete si hypotéku v celé výši 2.000.000,- Kč a Vaše peníze vyčleníte do fondu s měsíční výplatou benefitu. Platba hypotečnímu ústavu měsíčně: 7.370,- Kč, benefit plynoucí Vám z fondu: 7.500,-. Platby z fondu pokrývají více než celou hypotéku! Po skončení hypotéky máte nemovitost zadarmo, a jistinu ve fondu 1.000.000,- Kč, který je Vám stále k dispozici.

Nekupujte osobní automobil za hotové. Vložte peníze do svěřenského fondu a z benefitu můžete pokrýt více jak polovinu operativního leasingu na nový automobil.

Příklad:

Hodnota automobilu je 370.000,- Kč. Výše měsíční splátky operativního leasingu je 5.288,- Kč + DPH. Doba operativního leasingu: 2 roky (cena je včetně povinného ručení a havarijního pojištění) a po dvou letech jej vyměníte za další nový automobil. Měsíční benefit z Vašeho vkladu do svěřenského fondu ve výši hodnoty vozu: 2.755,- Kč. Za dobu 2 let operativního leasingu by bylo zaplaceno 126.912,- Kč + DPH. Reálně je však zaplaceno: 60.312,- Kč. Úspora na financování: 66.600,- Kč a stále máte ve fondu uloženo Vašich 370.000,- Kč.

O svěřenských fondech

Historie svěřenských fondů sahá až do starověkého Říma. Již stovky let využívají lidé svěřenské fondy v celém západním světě pro ochranu a správu majetku, například anglická královská rodina, Rothschildové či Rockefellerové. Od 1. 1. 2014 můžete tuto možnost využít i Vy v ČR. 

Zákon upravující svěřenské fondy v ČR naleznete na odkazu: http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik-novy/cast-3-hlava-2-dil-6

Správa majetku skrze svěřenský fond patří k nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobům, a přináší mnoho výhod:

 • Majetek ve fondu je nadále nedotknutelný exekucí, rozvodem, či dědictvím.
 • Vše je striktně anonymní, zakladatel ani obmyšlený (ten komu z fondu plyne užitek) nikde nevystupují.
 • Skrze svěřenské fondy lze efektivně spravovat majetek při zachování maximální bezpečnosti a minimalizaci rizik.

Podle zákona vzniká svěřenský fond notářským zápisem tak, že zakladatel část svého majetku vyčlení do svěřenského fondu pod správu správce fondu. Ten na základě zakladatelových pokynů činí patřičné úkony, aby užitky z fondu byly poukázány, podle daných pravidel, obmyšlenému. Obmyšlený je ten, kdo nabývá užitek z fondu.

O svěřenských fondech

Naše služby

Jsme profesionální správci svěřenských fondů. Pod naší správou je více než 20% všech svěřenských fondů v ČR.

Zřídíme Vám svěřenský fond, který Vám budeme aktivně spravovat. Pokud nám umožníte nakoupit  do Vašeho fondu část našich aktiv, které historicky řídíme již od roku 2008, tak kromě níže zmíněných výhod získáte velmi atraktivní benefit.

 • Vaše peníze ve svěřenském fondu se navýší o benefit 9,2% ročně.
 • Benefit je vyplácen 1x ročně či 1x měsíčně.
 • Výše benefitu je zafixována ve smlouvě po celou dobu trvání svěřenského fondu.
 • Svěřenský fond můžete založit jednorázovým vkladem od 100 000 Kč, či si jej můžete postupně navyšovat podle Vašich možností.
 • Atraktivní způsob rozmnožování peněz pro zajištění dětí či na důchod.
 • Maximální bezpečnost a ochrana Vašich aktiv.
 • Sledování a kontrola on-line účtu se zachováním absolutní anonymity.
 • Transparentnost je naše výjimečnost.

 

Pokud Vás zajímá odpověď na otázku, jaká investice je ta nejlepší? Akcie, zlato, nemovitosti, pohledávky, umění, podnikání? Pak odpověď zní: „Žádná“. Nejlepší investice je taková, kde rozkládáte riziko do různých aktiv a různých oborů, čímž maximalizujete výnos a minimalizujete riziko. Na to je ovšem třeba být profesionál, či přesněji mít profesionální tým. To je přesně případ portfolia našich aktiv, prověřovaný neustále již od roku 2008.

Díky našim znalostem a službám získáte unikátní nástroj pro ochranu Vašich peněz.

Začněte hned

Naše služby

Ukázka příkladu klientského účtu

Vše máte pod kontrolou.  Zde se můžete podívat na to, jak snadný přístup po založení fondu, máte ke všem informacím:

 

 

Přihlašte se třeba ze svého chytrého telefonu a sledujte on-line dění na Vašem účtu.

 

Začněte hned 

O nás

Náš příběh začíná v roce 2008, kdy vzniká první investiční portfolio. Díky dobře sehranému týmu zkušených manažerů se naše portfolio rozrostlo do několika stovek milionů korun.

V listopadu roku 2013 jsme již věděli, že vstoupí v platnost Nový občanský zákoník a s ním možnost zřizovat svěřenské fondy. To byl impulz pro rozšíření našich aktivit pro naše stávající klienty i klienty budoucí o profesionální služby správy těchto fondů s možností využití našich zkušeností s vedením investičního portfolia. K tomuto účelu vznikla společnost Invest & Property Consulting, s.r.o.

V současnosti společnost spravuje rychle rostoucí portfolio ve výši přes dvě stě milionů korun s výnosností od 17% do 21% ročně.

Prostředky ukládáme do:

 • Kapitálových účastí ve společnostech
 • Development a stavby
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Financování StartUp projektů
 • Obchodování s pohledávkami

Ve firmách, ve kterých máme obchodní podíl, nebo v těch, do kterých vkládáme své prostředky, aktivně vykonáváme vlastnická práva.

Náš pracovní tým se díky neustále se zvyšujícímu zájmu ze strany klientů rozrostl již o více než dvě desítky profesionálů, kteří se podílejí na dalším rozvíjení společnosti a zároveň na rozšiřování našeho portfolia.

Společnost Invest & Property Consulting, s.r.o. nespadá pod přímý dohled ČNB ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.